bird
sun

Zajęcia dodatkowe

DOTKNIJ NAUKI

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucja Wdrażająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przeprowadza wyrywkowe ankiety telefoniczne z uczestnikami oraz z personelem projektu (osoby zatrudnione
w ramach projektu) bardzo proszę o rzetelne i sumienne udzielanie informacji.

Przypominamy, iż projekt „Dotknij nauki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE „DOTKNIJ NAUKI”

Nauczyciele:     Barbara Psota – Laboratorium młodego badacza

Dawid Placiak – Matematyka praktyczna

Aleksandra Fic – Biologia doświadczalna

Daniel Syrek – Tajemnice ziemi

Agnieszka Lesiak – Techniki efektywnego uczenia się