bird
sun

Zajęcia dodatkowe

DOTKNIJ NAUKI

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucja Wdrażająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przeprowadza wyrywkowe ankiety telefoniczne z uczestnikami oraz z personelem projektu (osoby zatrudnione
w ramach projektu) bardzo proszę o rzetelne i sumienne udzielanie informacji.

Przypominamy, iż projekt „Dotknij nauki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Dodatkowe zajęcia w lutym z "Technik efektywnego uczenia się":


16.02 piątek, godz. 16:00-18:00 – grupa 1

21.02 środa, godz. 15:00-17:00 – grupa 3

23.02 piątek, godz. 16:00-18:00 – grupa 1

28.02 środa, godz. 15:00-17:00 – grupa 2

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE „DOTKNIJ NAUKI”

Nauczyciele:     Barbara Psota – Laboratorium młodego badacza

Dawid Placiak – Matematyka praktyczna

Aleksandra Fic – Biologia doświadczalna

Daniel Syrek – Tajemnice ziemi

Agnieszka Lesiak – Techniki efektywnego uczenia się

 

23 PON.

24 WT.

25 ŚR.

26 CZW.

27 PT.

     

Wyjazd do

ZOO w Chorzowie

11:10-ok.14:00

(obiad po powrocie)

 
   

GR II

15:30-16:30

Basia Psota Sala 26

(za wrzesień)

GR I

15:00-16:00

Dawid Placiak

Sala 24

(za wrzesień)

 

GR III

15:00-16:00

Dawid Placiak

Sala 24

(za wrzesień)

   

GR III

16:30-17:30

Basia Psota Sala 26

(za wrzesień)

   

GR II

16:00-17:00

Dawid Placiak

Sala 24

(za wrzesień)

Nauczyciele:     Barbara Psota – Laboratorium młodego badacza

Dawid Placiak – Matematyka praktyczna

Aleksandra Fic – Biologia doświadczalna

Daniel Syrek – Tajemnice ziemi

 

Nauczyciele:     Barbara Psota – Laboratorium młodego badacza

Dawid Placiak – Matematyka praktyczna

Aleksandra Fic – Biologia doświadczalna

Daniel Syrek – Tajemnice ziemi

Agnieszka Lesiak – Techniki efektywnego uczenia się