bird
sun

Plan lekcji sp 34

 

 

Klasa 7

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

 Fizyka

Chemia

 

Fizyka

Matematyka

8:55-9:40

 Historia

 Geografia

 J polski

 J polski

 Geografia

9:55-10:40

 Religia

 Biologia

  j.ang/j.niem

 J. ang/ Inform

 Biologia

10:50-11:35

 Matematyka

 Plastyka

  j.ang/j.niem

 Chemia

 J polski

11:45-12:30

 j.ang/j.niem

 Matematyka

 Matematyka

 Muzyka

 Religia

12:50-13:35

 J polski

 J polski

 wf

 J.ang/infor

 L wychow.

13:45-14:30

  j.ang/j.niem

 wf

 

 wf

 wf

 

Klasa 6

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

historia

plastyka

-

Język  polski

religia

8:55-9:40

Religia

matematyka

przyroda

informatyka

matematyka

9:55-10:40

wf

przyroda

j polski

muzyka

j angielski

10:50-11:35

matematyka

j angielski

historia

matematyka

przyroda

11:45-12:30

Język polski

Język polski

matematyka

wf

Język polski

12:50-13:35

Język angielski

wf

WF

godz wychow.

technika

13:34-14:35

        j polski

 

   

 

 

 

 

 

 Klasa 5

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

wf

godz wychow

-

j polski

informatyka

8:55-9:40

WF/ j ang

przyroda

plastyka

muzyka

przyroda

9:55-10:40

j polski

j polski

Przyroda

Język ang/wf

Język polski

10:50-11:35

historia

j ang/ wf

j polski

wf/ informatyka

j polski

11:45-12:30

matematyka

j ang/ wf

         matematyka

matematyka

j ang/wf

12:50-13:35

     religia

matematyka

    

religia

j ang/wf

13:34-14:35

 

wdż

     technika

  

 Klasa 4B

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

j.polski

wf

-

j angielski

religia

8:55-9:40

matematyka

wf

wf

j polski

j polski

9:55-10:40

historia

matematyka

j angielski

matematyka

matematyka

10:50-11:35

wf

j polski

przyroda

muzyka

technika

11:45-12:30

j angielski

 godz wychow.

j polski

informatyka

przyroda

12:50 - 13:35

 

religia

     

 

Klasa 4 A

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

religia

godz wychow

-

muzyka

j polski

8:55-9:40

Język polski

j polski

historia

matematyka

j angielski

9:55-10:40

Matematyka

Przyroda

wf

j polski

informatyka

10:50-11:35

Język angielski

Plastyka

matematyka

j angielski

matematyka

11:45-12:30

Wf

 

przyroda

religia

technika

12:50-13:35

        wf

 

j polski

wdż

 

 

 

 

 

 

 Klasa 3B

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk

-

zaj. komputerowe

Edukacja wczesnoszk.

8:55-9:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk

j angielski

Edukacja wczesnoszk.

9:55-10:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

10:50-11:35

j angielski.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk

Edukacja wczesnoszk.

11:45-12:30

 religia

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

 

 

             

  

 

Klasa 3A

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

-

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

8:55-9:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszk.

9:55-10:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

10:50-11:35

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Religia

Edukacja wczesnoszk.

11:45-12:30

 

Język angielski

Infomatyka

Język angielski

Edukacja wczesnoszk.

             

 

 

 Klasa 2

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

-

Edukacja wczesnoszk

Edukacja wczesnoszk.

8:55-9:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszk.

9:55-10:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

religia.

10:50-11:35

Edukacja wczesnoszk.

     religia

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

wf

11:45-12:30

j angielski.

 

Edukacja wczesnoszk.

j angielski

 

 

 

Klasa 1 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

Edukacja wczesnoszk.

religia.

-

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

8:55-9:40

Edukacja wczesnoszk.

j angielski.

j angielski.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszk.

9:55-10:40

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk

10:50-11:35

Edukacja wczesnoszk

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

Edukacja wczesnoszk.

religia

11:45-12:30

 

wf.

Edukacja wczesnoszk

          wf