bird
sun

Dzwonki

Dzwonki        Przerwy

1. lekcja   8.00 –   8.45             8:45 –  8:55
2. lekcja   8.55 –   9.40             9:40 –  9:50
3. lekcja   9.50 – 10.35           10:35 –10:45
4. lekcja 10.45 – 11.30           11:30 – 11:50 przerwa obiadowa
5. lekcja 11.50 – 12.35           12:35 – 12:55 przerwa obiadowa
6. lekcja 12.55 – 13.40           13:40 – 13:50
7. lekcja 13.50 – 14.35