bird
sun

Rozdkład dnia przedszkola

Ramowy rozkład dnia w grupach młodszych

Czynności

Godziny

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne

z zainteresowaniami dzieci.

6.30-8.00

Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Rozmowy indywidualne.

Zabawy integrujące.

8.00-8.25

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do śniadania . Śniadanie. Czynności samoobsługowe po śniadaniu.

8.25-9.00

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze. Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

9.00-9.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

Zabawy edukacyjne- przerywnik.

9.30-10.30

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze. Spacery, zabawy dowolne  w ogrodzie przedszkolnym lub w sali gimnastycznej.

10.30-11.15

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu. Obiad . Czynności samoobsługowe    po obiedzie.

11.15-11.55

Czytanie dzieciom.

11.55-12.10

Ćwiczenia i zabawy  relaksacyjne. Zabawy kierowane. Zajęcia indywidualne i opiekuńcze

12.10-13.00

Leżakowanie

13.00-14.30

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30-15.00

Czynności dziecka poza podstawą programową. Zabawy dowolne w sali.

15.00-16.30

 

Ramowy rozkład dnia w grupach starszych

Czynności

Godziny

Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Rozmowy indywidualne.

Zabawy integrujące.

8.00-8.30

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do śniadania . Śniadanie. Czynności samoobsługowe po śniadaniu.

8.30-9.00

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze. Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

9.00-9.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

Zabawy edukacyjne- przerywnik.

9.30-10.30

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze. Spacery, zabawy dowolne  w ogrodzie przedszkolnym lub w sali gimnastycznej.

10.30-11.10

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu. Obiad . Czynności samoobsługowe    po obiedzie.

11.10-11.50

Zabawy relaksacyjne. Czytanie dzieciom.

11.50-12.00

Ćwiczenia i zabawy  relaksacyjne. Zabawy kierowane. Zajęcia indywidualne i opiekuńcze

12.00-13.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

13.00-14.30

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30-15.00