bird
sun

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

od 5 marca 2019 r.

od godz. 12.00

do 18 marca 2019 r.

do godz. 15.00

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

od 19 marca

do 22 marca 2019 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia 2019 r.

od godz. 13.00

do 24 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie rekrutacji do przedszkoli

załącznik do zarządzenia Prezyden Miasta Zabrze w sprawie rekrutacji do przedszkoli

 

 

 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ZABRZU

dyżury przedszkoli 

 

 

 

 

Link do rekrutacji:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/