bird
sun

Kalendarium

 
 

Semestry:

I semestr  1 września -- 12 stycznia 2018

II semestr - 15 stycznia - 22 czerwca 2018

Przerwa świąteczna zimowa 23 -31.12.2018

Ferie zimowe 29.01 - 11.02.2018

Przerwa świąteczna wiosenna 29.03 - 3 kwietnia.2018

Zakończenie roku szkolne 22 czerwca

 

Kalendarium  imprez r.szk. 2017 /2018

Wrzesień

 

Nazwa imprezy

 

 

Forma realizacji

 

Termin

realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi o realizacji

 

Festyn w DOK

 

Impreza dzielnicowa

 

02.09.2017


---------------

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

 

Impreza szkolna

 

04.09.2017


Wszyscy nauczyciele

 

 

Dni Kultury Japońskiej

 

 

Impreza szkolna we

współpracy z DOK

 

15.09.2017


Beata Bonk - Weleda

 

 

Dzień bez Samochodu

 

Impreza szkolna we

 współpracy z DOK

 

22.09.2017


Beata Bonk – Weleda
Aleksandra Fic

 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

Wydarzenie szkolne

09/10.2017Beata Bonk – Weleda

 

Pierwszy Dzień Jesieni –
Dzień brązowy

Impreza przedszkolna

25.09.2017

 

Wychowawcy przedszkola

 

 

 


Wyjazd do Arboretum Wojsławice


Wycieczka szkolna


29.09.2016


Beata Bonk - Weleda

 


Październik

 

Skarbnikowe Gody

 

Impreza miejska

 

07.10.2017

Grażyna Gogolok,
Beata Bonk – Weleda, Anna Kocher, -,

Agnieszka Żegleń,

 

 

 

 

Pasowanie na ucznia                    klasy IA

 

 

 

 

Uroczystość szkolna

 

 

10.10.2017Agnieszka Żegleń,

 

 

Udział pocztu sztandarowego


Dzień Edukacji Narodowej

-----------


13.10.2017


----------

Dodatkowy dzień wolny – zajęcia opiekuńcze na świetlicy wg grafika dyżurów

Bal Wszystkich Świętych

Impreza szkolna

30.10.2017


Małgorzat Griner, Magdalena Leksowska

Impreza odwołana – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad

 

Narodowe Święto Niepodległości


Apel szkolny


13.11.2017

 

Beata Nowicka,

Ewa Szmyt - Sędłak


Udział pocztu sztandarowego

 

Światowy Dzień Misia

 

Impreza przedszkolna i szkolna

 

24.11.2017

 

Wychowawcy przedszkola,
Samorząd Szkolny

 

 

 

Dzień Marchewki

 

Impreza przedszkolna


11.2017

 

Wychowawcy przedszkola

 

 

 

Andrzejki

 

 

 

 

Impreza szkolna

 

29.11.2017


Samorząd uczniowski, Beata Bonk – Weleda

 

Wróżby w czasie przerw

Grudzień


Dzień Górnika


Impreza przedszkolna


Do ustalenia


Wychowawcy przedszkola

 


W szkole – realizacja indywidualnie wg uznania wychowawcy

 

 

Dzień Anioła

 

Impreza przedszkolna

 

05.12.2017

 

Wychowawcy przedszkola,
Samorząd Szkolny

 

 

 

Mikołajki

 

Impreza szkolna w klasach

 

06.12.2017

 

Samorząd uczniowski, Rada Rodziców, wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

Konkurs na kartkę świąteczną

Impreza szkolna we współpracy z DOK

1 – 13.12.2017
lub koniec listopada

Beata Bonk – Weleda, Agnieszka Żegleń,
wych. klas młodszych, wych. przedszkola

(Warsztaty w DOK prawdopodobnie
15 i 18.12.2017)

 

 

Jarmark świąteczny

 

Impreza dzielnicowa

 

09.12.2017

 


Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły, Rada dzielnicy, Rada Rodziców + DOK

 

 

Pierwszy Dzień Zimy

 

Impreza przedszkolna

 

22.12.2017

 

Wychowawcy przedszkola

 

 

 

Klasowe Wigilie

Jasełka

 

Uroczystość szkolna

 


21.12.2017
(czwartek)

 


Małgorzata Griner, Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

Styczeń


Nowy Rok


-----------


----------


------------


------------

 

WOŚP, Jasełka Przedszkolne

 

Akcja szkolna

 

14.01.2018


Beata Bonk – Weleda, Samorząd Uczniowski,
Wszyscy wychowawcy przedszkola

 

Finał w DOK


Dzień Babci i Dziadka


Impreza przedszkolna,  w klasach


Termin do ustalenia


Wszyscy wychowawcy przedszkolni


W szkole – realizacja indywidualnie wg uznania wychowawców

 

Bal karnawałowy

 

Impreza szkolna

 

26.01.2018 (ostatni piątek przed feriami zimowymi)


Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

 

Ferie zimowe

 

Impreza szkolna

 

27.01 – 11.02.2018


Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

Luty

 

Walentynki

 

Akcja szkolna

 

14.02.2018


Beata Bonk – Weleda, Samorząd Uczniowski,


Poczta walentynkowaa

 Marzec

 

Dzień Kobiet

 

Imprezy klasowe

 

 

08.03.2018

 

 

Realizacja indywidualnie   wg uznania wychowawcy

 


Święto liczby PI

 

Impreza szkolna

 

14.03.2018

 

Grażyna Gogolok

 

Konkurs na ekopisankę

Impreza szkolna we współpracy z DOK

4 – 21.03.2018


Beata Bonk – Weleda, Agnieszka Żegleń,
wych. klas młodszych, wych. przedszkola


Prawdopodobny termin warsztatów 23/26.03.2018

 

Święto Wiosny

 

Impreza szkolna

 

 

21.03.2018


Beata Bonk – Weleda, wychowawcy przedszkola

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny -
Dzień zielony

 

Impreza przedszkolna i szkolna

 

21.02.2018

 

Wychowawcy przedszkola,
Samorząd uczniowski

 

 

Tydzień bajkowy

 

Impreza przedszkolna

 

Do ustalenia

 

Wychowawcy przedszkola

 

 

Festiwal piosenki Angielskiej

Impreza miejska

Marzec 2018

 

Martyna Sladkowska – Mika,

Beata Bonk - Weleda


DOK Pawłów, szkoła językowa B.M. Bilska

 

 

Śniadania wielkanocne

Przedstawienie pasyjne

 

 

Uroczystość szkolna

 

28.03.2018

Małgorzata Griner, Agnieszka Żegleń, Magdalena Leksowska,
Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

 

Przerwa wielkanocna

 

 

Impreza szkolna

 

29.03 –

3.04.2018


Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

 

X Miejski Konkurs literacki „opowiadam – ja i mój przyjaciel” kl.IV - VII

 

Konkurs miejski

 

marzec/czerwiec 2017

 

Beata Nowicka

 

Kwiecień

 

Święto Ziemi –
Listy do Ziemi

 

 

 

Impreza szkolna

 

18 - 20.04.2018


Beata Bonk – Weleda
Aleksandra Fic

 

Zbiórka makulatury

 

Dzień Książki

 

Impreza przedszkolna

 

23.04.2018

 

Wychowawcy przedszkola

 

 


Światowy Dzień Książki
 i Praw Autorskich


Impreza szkolna, akcja biblioteczna


23.04.2018


Dorota Niesporek,

 

 

 

Ogólnopolska kampania ”Zachowaj trzeźwy umysł”

 

Akcja szkolna

 

Kwiecień/

czerwiec

 

Beata Nowicka – koordynator,

pedagog szkolny

 

 

Szalony tydzień

 

Impreza przedszkolna

 

Do ustalenia

 

Wychowawcy przedszkola

 

Dzień szalonej fryzury, ubiory, zabawy,
z zabawką, kapelusza

Maj


Święto Konstytucji
3 – go Maja


Uroczystość szkolna


27.04.2018


Martyna Sladkowska  - Mika


Udział pocztu sztandarowego


Wyjazd do ogrodów Kapias


Wycieczka szkolna
Aleksandra Fic,
 

 


Wyjazd do Krasiejowa


Wycieczka szkolna


05.2018


Aleksandra Fic,
 

 

 

Dzień Matki

 

Imprezy klasowe

 

05.2017

 

 

Realizacja indywidualnie wg uznania wychowawcy

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

Festyn

przedszkolny i szkolny

Dzień Rodzin

 

Imprezy klasowe

 

Impreza szkolna

 

 

02.06.2018


 

Rada Rodziców
Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły

 

Realizacja indywidualnie wg uznania wychowawcy

 

Udział rodziców

 

ŚPIEWAJĄCA PODSTAWÓWKA

 

Konkurs miejski

 

08.06.2018

 

Joanna Przypaśniak

 

Współpraca z DOK Pawłów

 

Pierwszy Dzień lata – dzień żółty

 

Impreza przedszkolna

 

23.06.2017

 

Wychowawcy przedszkola

 

 


 Zakończeni roku szkolnego


Uroczystość szkolna


22.06.2018


Wszyscy wychowawcy przedszkola i szkoły


Udział pocztu sztandarowego

 

Dni Wolne ustawowo

1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 31 maja

 

Dodatkowe dni wolne

2 listopada, 22 grudnia, 2 stycznia, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca