bird
sun

Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej nr 34 w Zabrzu

 

Mgr Małgorzata Skubacz  -  Dyrektor Szkoły

Mgr Jagoda Bernaś – zastępca dyrektora

 

 

Mgr Beata Bonk - Weleda - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Magdalena Dera - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3 

Mgr Agnieszka Michalik - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Daria Szymoszek - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Bogumiła Pawlik - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Jagoda Bernaś - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Joanna Przypaśniak - Nauczanie Zintegrowane  klasy 1- 3

Mgr Dorota Niesporek - Język Angielski 

Mgr Ewelina Piernikorz - Język Angielski

Mgr Martyna Sladkowska - Mika -  Język Angielski, Pedagog Szkolny,

Mgr Beata Nowicka – Język Polski

Mgr Aleksandra Fic - Przyroda

Mgr Grzegorz Przybylski - Technika

Mgr Adam Zwierzyński - Nauczanie Informatyki, Wychowanie Fizyczne

Mgr Magdalena Leksowska - Logopeda

Mgr Krzysztof Kozidlok - Historia

Mgr Małgorzata Griner - Religia

Mgr Agnieszka Kowalczyk - Plastyka

Mgr Monika Gubernat – Wychowanie Fizyczne  klasa 4

Mgr Ewa Schmyt - Sędłak - Muzyka

Mgr Gogolok Grażyna - Matematyka

Mgr Placiak Dawid - Matematyka

Mgr Iwona Duda - Pedagog Szkolny

 

Asystenci nauczyciela:

Mgr Katarzyna Podgórska

Mgr Anna Duszyńska - Lewko

 

Nauczyciel wspomagający:

Mgr Katarzyna Brzoza

 

Zajęcia rewalidacyjne:

Mgr Grażyna Kaczorowska

Mgr Smęt Aleksandra

 

 

Wychowawcy klas:

Klasa 1: Mgr Beata Bonk - Weleda

Klasa 2A: Mgr Magdalena Dera

Klasa 2B: Mgr Agnieszka Michalik

Klasa 3A: Mgr Daria Szymoszek

Klasa 3B: Mgr Bogumiła Pawlik

Klasa 4: Mgr Dorota Niesporek

Klasa 5: Mgr Martyna Sladkowska - Mika

Klasa6: Mgr Beata Nowicka