bird
sun

Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej nr 34 w Zabrzu

 

Mgr Małgorzata Skubacz - Dyrektor Szkoły

Mgr Jagoda Bernaś – zastępca dyrektora

 

 

mgr Beata Bonk - Weleda - nauczanie zintegrowane  klasy 1- 3

mgr Magdalena Dera - nauczanie zintegrowane  klasy 1- 3 

mgr Martyna Chodubska - nauczanie zintegrowane klasy 1-3

mgr Daria Szymoszek - nauczanie zintegrowane  klasy 1- 3

mgr Bogumiła Pawlik - nauczanie zintegrowane  klasy 1- 3

mgr Jagoda Bernaś - nauczanie zintegrowane  klasy 1- 3

mgr Agnieszka Żegleń - nauczanie zintegrowane klasy 1- 3

mgr Joanna Przypaśniak - język polski

mgr Dorota Niesporek - język angielski 

mgr Ewelina Piernikorz - język angielski

mgr Martyna Sladkowska - Mika -  język angielski, pedagog szkolny,

mgr Beata Nowicka – język polski

mgr Aleksandra Fic - przyroda, biologia

mgr Grzegorz Przybylski - technika

mgr Adam Zwierzyński - wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Orzeszek - wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Leksowska - logopeda

mgr Małgorzata Griner - religia

mgr Ewa Schmyt - Sędłak - muzyka

mgr Aleksandra Czader - Krośniak - plastyka

mgr Justyna Elias - Sojka - wdż

mgr Marcin Kubiak - historia

mgr Katarzyna Macionczyk - Wojtasiewicz - informatyka

mgr Halina Maksym - matematyka

mgr Agnieszka Skrzypczyk - matematyka

mgr Barbara Psota - chemia

mgr Justyna Rostocka - fizyka

mgr Daniel Syrek - geografia

mgr Iwona Duda 

mgr Daria Szymoszek

  

nauczyciele wspomagający:

mgr Katarzyna Brzoza

mgr Wioletta Betka

mgr Daria Miecznikowska

mgr Marta Winiarczyk

 

nauczyciele świetlicy:

mgr Daria Szymoszek

mgr Iwona Duda

mgr Małgorzata Skubacz

mgr Magdalena Leksowska

mgr Agnieszka Żegleń

mgr Krzysztof Orzeszek

 

Wychowawcy klas:

klasa 1A: mgr Bogumiła Pawlik

klasa 1B: mgr Martyna Chobubska

klasa 2 : mgr Agnieszka Żegleń

klasa 3 : mgr Beata Bonk - Weleda

klasa 4A: mgr Katarzyna Macionczyk - Wojtasiewicz

klasa 4B: mgr Aleksandra Fic

klasa 5A: mgr Joanna Przypaśniak

klasa 5B: mgr Ewelina Piernikorz

klasa 6 : mgr Dorota Niesporek

klasa 7 : mgr Martyna Sladkowska - Mika

klasa 8 : mgr Beata Nowicka